Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Smålandsidrotten:

Linda Odqvist, projektledare för Idrott och Folkhälsa, tfn: 036-34 54 04, e-post: linda.odqvist@smalandsidrotten.se

Region Jönköpings län

Lena Hedin, folkhälsoplanerare, tfn: 036-32 45 27, e-post: lena.hedin@rjl.se

Landstinget i Kalmar län:

Sandra Karlsson, folkhälsoutvecklare, tfn: 0480-44 52 27, Sandra.i.karlsson@ltkalmar.se

Region Kronoberg:

Verónica Cofré Lindow, folkhälsoutvecklare, tfn: 0470-58 70 67, e-post: veronica.lindow@kronoberg.se